Husbanken

Husbanken (tidligere Den Norske Stats Husbank) er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken, og har gradvis endret sin rolle fra boligbank til.

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Banken bidrar til å fremskaffe boliger for bostedsløse, flyktninger og andre. Husbanken. 954 liker dette · 133 snakker om dette. Det overordna bustadpolitiske målet til regjeringa er at alle skal kunne bu godt og trygt. Husbanken er det.

Sep 17, 2013 – Ingen nye boligbyggere får låne penger i Husbanken i år.

Nyheter og aktualiteter fra Husbanken. Det er vanskelig å tenke seg at Husbanken er blitt så veldig mye dyrere å drive nå enn i oktober, slik at det kan rettferdiggjøre 150 prosent. Låne- og tilskuddsordningner. Husbanken forvalter en rekke ulike låne- og støtteordninger som er viktige for å ivareta kommunenes ansvar for å produsere gode.

Startlån frå Husbanken er ei låneordning for dei som ikkje får lån i bank. Det er ikkje ei rettigheitsordning, men behovsprøvd ut frå økonomi og behov for bustad.

2. des. 2013 – Flere tusen husstander har fått for mye i bostøtte fra Husbanken. Nå får de varsel om å tilbakebetale pengene.

Den Norske Stats Husbank, opprettet ved lov av 1. mars 1946, har som hovedformål å finansiere boligtiltak. Banken gir lån og formidler statlig støtte til oppføring.

Husbanken skal fremja bustadføremål i samsvar med overordna retningsliner. Husbanken skal forvalta bustøtte og låne- og.

Staten vil i fremtiden tjene mer på pengene de låner ut gjennom Husbanken.